Verkavelingsschets De Rietlanden

De aanleiding

In de zoektocht naar geschikte woningbouwlocaties in Drimmelen, zijn diverse plekken in het vizier geweest. Uiteindelijk zijn drie kansrijke ontwikkellocaties opgenomen in de Omgevingsvisie waaronder de locatie ‘De Rietlanden’. Hiervan is aangegeven dat nader onderzocht zal worden hoe een planontwikkeling op deze locaties van toegevoegde waarde voor Drimmelen kan zijn.
Dit is door de eigenaar van de gronden, De Koninggroep, opgepakt en heeft geleid tot een eerste planopzet voor de Rietlanden. Vervolgens is deze planopzet getoetst op de (financiële) haalbaarheid en is het plan besproken met de gemeente Drimmelen. Op dit moment wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen.

VRAGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over de Rietlanden die u graag met ons wil delen?

Neem dan contact met ons op!