Home

De Rietlanden

De Rietlanden wordt een unieke combinatie van vrijheid en comfort door zijn ligging aan het water met een divers aanbod aan woningen. Met de ontwikkeling wordt bijgedragen aan de woningbehoefte in Drimmelen, daarnaast vormt het een mooie aanvulling op het bestaande havengebied. We zitten nu nog in de planvormende fase van het project, dit betekent dat we de ontwerpen aan het uitwerken zijn voor het aanvragen van de vergunning. We vinden het belangrijk om u in deze fase al te betrekken. Daarom nemen we u op deze pagina graag mee in de planontwikkeling omtrent de realisatie van de woningbouwlocatie ‘de Rietlanden’. Heeft u ideeën of opmerkingen die u graag wil delen over deze ontwikkeling? Dan bent u van harte welkom om binnen te lopen tijdens de bewonersavond 23 mei van 19.00 u. – 21.00 u. welke plaats gaat vinden bij Ons Dorpshuys, Het Fort 1, 4924 ER Drimmelen (aanmelden is niet vereist).

Verkavelingsschets De Rietlanden

Verkavelingsschets De Rietlanden

De aanleiding

In de zoektocht naar geschikte woningbouwlocaties in Drimmelen, zijn diverse plekken in het vizier geweest. Uiteindelijk zijn drie kansrijke ontwikkellocaties opgenomen in de Omgevingsvisie waaronder de locatie ‘De Rietlanden’. Hiervan is aangegeven dat nader onderzocht zal worden hoe een planontwikkeling op deze locaties van toegevoegde waarde voor Drimmelen kan zijn.
Dit is door de eigenaar van de gronden, De Koninggroep, opgepakt en heeft geleid tot een eerste planopzet voor de Rietlanden. Vervolgens is deze planopzet getoetst op de (financiële) haalbaarheid en is het plan besproken met de gemeente Drimmelen.

De unieke locatie

Als we over De Rietlanden spreken, dan bedoelen we de locatie aan de zuidoostzijde van de Jachthaven Drimmelen. Deze locatie heeft een aantal unieke kwaliteiten, die de basis voor een bijzonder woonmilieu vormen.

De belangrijkste kwaliteit betreft de ligging aan het open water. Niet voor niets is Jachthaven Drimmelen een van de grootste inlandse jachthavens van Europa. De nabijheid van onder andere de Zeeuwse wateren (en daarmee de Noordzee), de Maas en de Waal maken de jachthaven tot een geliefde plek voor watersportliefhebbers.
Daarnaast biedt Nationaal Park De Biesbosch, het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa, de mogelijkheid om de natuur in optima forma te beleven. Juist deze omgevingskwaliteiten zijn benut bij de planvorming voor de realisatie van woningen op De Rietlanden. Deze kansen kunnen daarom, naar ons idee, niet onbenut blijven. We willen meer mensen de kans bieden om optimaal te kunnen genieten van deze unieke omgeving. Daarnaast is het, door middel van woningbouwontwikkeling op deze locatie, mogelijk om te voorzien in de ambitie van de gemeente Drimmelen.

VRAGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over de Rietlanden die u graag met ons wil delen?

Neem dan contact met ons op!